Przeglądy ŚOI Łódź

ŚOI do prac na wysokości to urządzenia które muszą być pewne i sprawdzone w razie konieczności zadziałania. Sprzęt taki powinien być kontrolowany przed każdym użyciem przez użytkownika, oraz powinien zostać poddany okresowej kontroli przynajmniej raz na 12 miesięcy przez kompetentną osobę.

O konieczności kontroli sprzętu ŚOI mówi norma PN 365.

W normie tej zawarte są ogólne wymagania dotyczące instrukcji użytkowania, konserwacji, badań okresowych, napraw, znakowania i pakowania. W każdej instrukcji obsługi dołączonej do ŚOI chroniącego przed upadkiem producent sprzętu informuje o występowaniu takiego obowiązku. W instrukcji tej wskazuje również kompetentną osobę jako producenta lub osobę przeszkoloną przez producenta.

Po co ta cała kontrola okresowa ŚOI?

Wiedza w zakresie działania i kontroli sprzętu przeciętnego użytkownika może okazać się niewystarczająca do wykrycia wad a mówimy tu o urządzenia których zadaniem jest ochrona zdrowia i życia. Żaden składnik sprzętu chroniącego przed upadkiem nie może być użytkowany bez aktualnego przeglądu odnotowanego w karcie użytkowania.

Posiadamy uprawnienia do kontroli produktów firm:

  • PETZL
  • BEAL
  • SINGING ROCK
  • KONG
  • TENDON
  • ROCK EMPIRE
  • CAMP
  • PROTEKT
  • TRACTEL

Żaden składnik sprzętu chroniącego przed upadkiem nie może być użytkowany bez aktualnego przeglądu odnotowanego w karcie użytkowania.